Forretningspartner ønsket

Vi ser etter en partner for salg og kundeservice innen for batterier av alle typer mobile elektroniske enheter. For tiden er vi opererer nettbutikker i 15 europeiske lande i nært samarbeid med våre partnere.

Vi tilbyr ekspert kunnskap på området batterier, en fullverdig nettbutikk med over 100 000 gjenstander og svært konkurransedyktige priser for kunder og forhandlere. Gjennom våre nasjonale og internasjonale aktiviteter, har vi mange års erfaring til å lede en nettbutikk til suksess.


Ubetinget krav:

 • Kjennskap til PC og Internett
 • Erfaring med et ERP-system
 • teknisk forståelse
 • Erfaring i håndtering av tekniske produkter og informasjon
 • Din bedrift har erfaring med drift av nettbutikker
 • prøvbare referanser
 • Engelsk og / eller tysk språkkunnskaper Uavhengige arbeidsvaner

Med din hjelp vil vi skape en nettbutikk på ditt språk og legge grunnlaget at butikken vil bli funnet på nettet også.

Vi vil støtte deg i effektiv plassering av online reklame (Google Adwords, etc.). Og vi vil også gi deg råd i bruk av andre annonsering og salgsfremmende aktiviteter.

Vårt produkttilbud omfatter

 • Batterier til mobiltelefoner
 • Batterier til digitale kameraer
 • Batterier til bærbare PCer
 • se telefoner
 • Batterier til videokamera / video
 • Batterier til radioutstyr
 • Batterier til elektroverktø
 • Hode telefoner Batterier

Batteripakker

 • utskifting Batterier
 • batteri Tilbehør
 • Miniature Batteri Alkaline
 • LED-produkter

Du vil være ansvarlig for oversettelsen av artikkelen data og butikk innhold til språket i første omgang. Etter at butikken er oppe og går vil du håndtere innkommende ordrer og besvare kundehenvendelser.

Interessert? Så kontakt oss nå!

Giseke GmbH & Co. KG
Pankstraße 8 D
D- 13127 Berlin

Tel: +49 (030) 424 10 90
Fax: +49 (030) 42 80 49 50
e-Mail: service@akku.net

 

Business partner wanted

We are looking for a partner for sales and customer service in the field of recharchable batteries for all kinds of mobile electronic devices. Currently we are operating online stores in 15 European countries in close collaboration with our partners.

We offer expert know-how in the area of recharchable batteries, a fully featured web shop with over 100000 items and highly competitive prices for customers and resellers. Through our national and international activities, we have years of experience to lead an online store to success.


Unconditional Requirements:

 • Familiarity with the PC and the Internet
 • Experience with an ERP system
 • Technical understanding
 • Experience in dealing with technical products and information
 • Your company has experience in the operation of online stores
 • Verifiable references
 • English and / or German language skills
 • Independent work habits

With your help we will create an online store in your language and lay the foundations that your shop will be found on the web as well.

We will support you in the efficient placement of online adverts (Google Adwords, etc.). And we will also advise you in the use of other advertising and sales promotion activities.

Our product offering includes

 • Batteries for Mobile Phones
 • Batteries for Digital Cameras
 • Batteries for Notebooks
 • Batteries for Cordless Phones
 • Batteries for Camcorder/Video
 • Batteries for Radio Equipment
 • Batteries for Power Tools
 • Head Phones Batteries
 • Accumulator Packs
 • Replacement Batteries
 • Battery Accessoires
 • Battery Chargers
 • Miniature Battery Cells Lithium
 • Miniature Battery Cells Alkaline
 • LED products

You will be responsible for the translation of article data and shop content to your language in the first place. After the shop is up and running you will handle the incoming orders and answer customer inquiries.


Interested? Then contact us now!

Giseke GmbH & Co. KG
Pankstraße 8 D
D- 13127 Berlin

Tel: +49 (030) 424 10 90
Fax: +49 (030) 42 80 49 50
e-Mail: service@akku.net